Samen sterk in de eerste lijn

NEO Huisartsenzorg is de nieuwe regionale huisartsen-organisatie voor Nijmegen en omgeving. In de communicatielijn wordt de visie en ambitie tot uitdrukking gebracht: Doelgerichtheid en aandacht voor vernieuwing en innovatie ten behoeve van goede patiëntenzorg. 

Ondersteunen en ontzorgen

NEO Huisartsenzorg wil zich profileren als een krachtige, regionale huisartsenorganisatie. Belangenbehartiger en ondersteuner van huisartsen en aanspreekpunt voor de regionale huisartsenzorg. Zij ontzorgt huisartsen in hun dagelijkse praktijkvoering en maakt zich sterk voor regionale belangenbehartiging.