Elk kind een schooltuin

Website ontwerp voor Alliantie Schooltuinen. De beweging heeft als missie om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. De website dient als een kennis-, inspiratie en informatieplatform voor haar netwerk, voor scholen en schooltuinondersteuners.