Uitgelicht | Eerstelijnsvervolgopleidingen

Eerstelijns-vervolgopleidingen

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc verzorgt medische vervolgopleidingen tot huisarts (VOHA), specialist ouderengeneeskunde (VOSON), verslavingsarts (NOVA) en bedrijfs- en verzekeringsarts (SGBO).

Jaarbeeld Eerstelijnsgeneeskunde 2022

Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde loopt voorop in het vormgeven van geïntegreerde zorg. Samen met anderen werken zij aan mensgerichte, houdbare en duurzame zorgoplossingen.

Blended Learning

Blended learning is een onderwijsconcept waarbij leren op het instituut en praktijkleren gecombineerd en geïntegreerd zijn met digitale onderwijsmethodes. Een graphic moet dit principe voor aios inzichtelijker maken. 

Groeiende vraag

Steeds meer mensen melden zich met verslavingsproblematiek, maar tegelijkertijd is er in Nederland een tekort aan verslavingsartsen. Er moeten dus meer artsen worden opgeleid. 
Bij het Radboudumc is de enige opleiding tot verslavingsarts ondergebracht. 

Vervolgopleiding tot bedrijfs- en verzekeringsarts

SGBO heeft een eigen identiteit gekregen binnen de corporate communicatie van Radboudumc. Met de esculaap als vast element en een rode punt om de kwaliteit van de opleiding te accentueren.

Jubileumvignet VOSON

De vervolgopleiding tot ouderengeneeskunde vierde in 2019 haar jubileum. Hiervoor is een vignet ontworpen die de visie van 25 jaar VOSON weergeeft.

Specialist ouderengeneeskunde: iets voor jou?

Aan de hand van 5 vragen kun basisartsen checken of deze specialisatie bij hun past. Het is veelzijdiger en uitdagender dan de meesten denken. Je moet protocollen loslaten en op zoek gaan naar creatieve oplossingen om de patiënt een zo gezond, zelfstandig en waardig mogelijk leven te laten leiden. Als specialist ouderengeneeskunde sta je letterlijk 'midden in het leven'.

Digitale ondersteuning

Je staat aan de start van de opleiding tot huisarts. Een medische vervolgopleiding die in toenemende mate ruimte biedt voor individualisering. Opleiden is maatwerk. Bij de start van je opleiding willen we je graag goed informeren zodat je bijvoorbeeld weet of je aanspraak kunt maken op vrijstellingen, de mogelijkheden tot verdieping van je opleiding kent en weet welke differentiaties er zijn voor aios.