Dementie in de dagelijkse praktijk

Met kennis het leven makkelijker en plezieriger maken voor mensen met dementie, hun naasten en de zorgprofessionals om hen heen. Hiervoor is het ZonMw-programma Memorabel in het leven geroepen. De resultaten uit dit programma zijn te vinden in dit boekje, vol inspiratie en handvatten voor mantelzorgers en zorgprofessionals.

< vorige | volgende >