Nijmeegs Sportakkoord 2.0

Om gezondheid en bewegen binnen een gemeente extra impuls te geven is er behoefte aan inspirerende en nieuwe samenwerkingen waar iedereen aan mee kan doen. Met het Nijmeegs Sportakkoord spreken lokale partijen met elkaar af wat ze in hun gemeente kunnen en willen gaan doen. Op naar een herijkt Nijmeegs Sportakkoord 2.0! In samenwerking met Mijner Ontwerp