Gezondheidsagenda 2021-2024

De Wet publieke gezondheid vraagt de gemeente om eenmaal in de vier jaar lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Het bevorderen en verbeteren van de volksgezondheid vraagt om een duidelijke koers en een continue inzet voor een periode langer dan vier jaar. Het digitale document Gezondheidsagenda 2021–2024 van de Gemeente Nijmegen geeft de zeven speerpunten voor de komende jaren aan.