Uitgelicht | Lesmateriaal Drillingsberichte

Lesmateriaal Drillingsberichte

In de werkschriften Drillingsberichte wordt een beeld gegeven van hoe het een Joodse familie vergaat aan de vooravond van en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Duitstalige lesmateriaal is ontwikkeld voor het vak Duits, voor de bovenbouw van de middelbare school.

Brieven met een bijzondere geschiedenis

De Drillingsberichte zijn brieven die tussen 1937 en 1943 werden geschreven door Felix Oestreicher, vader van drie jonge meisjes. Hij stuurde deze brieven om familieleden, juist in de tijd van vlucht en onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog, op de hoogte te houden van het gezinsleven.

Het lesmateriaal is gemaakt m.m.v. derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit en van de masteropleiding Deutsch als Fremdsprache aan de Philipps-Universität Marburg.

Kaarten en knipsels worden gecombineerd met originele foto's, brieven en tekeningen.