Toolkit Aanpak laaggeletterdheid

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, GGD Gelderland-Zuid en NEO Huisartsenzorg werken samen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Deze toolbox bevat praktische informatie, duidelijke uitleg en handvatten over hoe deze doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen is en hoe er structureel aandacht blijft voor laaggeletterden in de huisartsenpraktijk.

Feiten en risico's