Mijn werk | Folders | Folder Strategie HAN Pabo

Midden in de Wereld

Folder Strategie HAN Pabo 2020

Het strategisch plan is voor iedereen een uitnodiging om aan de slag te gaan. Het plan geeft woorden aan een ambitie, maar actie is nodig om deze te realiseren. De lerarenopleiding van de HAN moet zich dus steeds opnieuw verhouden tot een nieuwe werkelijkheid. Het strategisch plan is voor iedereen een uitnodiging om aan de slag te gaan. Het plan geeft woorden aan een ambitie, maar actie is nodig om deze te realiseren.