Ons werk | Brochures | FlexScan Deeltijd

FlexScan Deeltijd

Handleiding

Met de FlexScan Deeltijd kan gemeten worden in welke mate studenten en docenten het (deeltijd)onderwijs als flexibel ervaren. Dit instrument is ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, CINOP en Expertisecentrum handicap + studie