Ons werk | Bijzondere uitgaven | Jubileumuitgave Wiertsema & Partners

40 jaar aan de top van de bodem

Jubileumboek Wiertsema & Partners

Een bijzondere uitgave ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van geotechnisch ingenieursbureau Wiertsema & Partners. Bij Wiertsema & Partners 'geven ze de grond een getal'. Naast het verleden, heden en de toekomst in woord en beeld is er ruimte gegeven voor 16 interviews met medewerkers. Een laboratoriummedewerker, controller, sondermeester, boormeester, geotechnisch adviseur... ze komen allemaal even aan het woord met een persoonlijk verhaal. Het jubileumboek is een kwaliteitsproduct én tijdsdocument geworden. Om te bewaren, om weg te geven én om trots op te zijn.